Skip Navigation
 

Rąbanie Lelun-Palelum, Opałczenie

Atak Pomorców z latarniami

Wypad i odsiecz z lewej

Deptanie 10 Królów Tatarskich

Tryumf Władysława III nad Henrykiem III

Kazimierz III jako Zbawca Francji

Kazimierz III w Sandomierzu

Karol IV Luksemburg w koronie Chrobrego

37. CIERNIOWA KORONA

Dariusz Nowakowski, Magdalena Piwocka, KLEJNOTY W DAWNEJ POLSCE, Grupa Wydawnicza PWN „carta blanca” Warszawa 2011

Korona na hermie płockiej Św. Zygmunta jest romańską koroną węgierską, tak jak korna ŚWIĘTEGO CESARSTWA RZYMSKIEGO czy korona Świętego Fidelisa Akwitańskiego, będącego złotniczym portretem baptysteryjnym Mieszka I. Uważałem hermę płocką za pośmiertny portret Bolesława II Śmiałego, za czym przemawia sarkofag Świętego Zygmunta w St-Maurice w zachodniej Szwajcarii, na którym Podpisała się synowa Bolesława II Anastazja Mieszkowa, Sarkofag mógł być złupiony przez Szwajcarów w Innsbrucku, wobec czego Węgrzy urządzili królowi Symboliczny grobowiec w Osieku.

Krzyż Świętej Kingi został utworzony również z w koron WĘGIERSKICH. Na sarkofagu Św. Zygmunta Anastazja Mieszkowa jest w takim diademie, jakie nosił Na Codzień Bolesław II Śmiały i Władysław Herman. Obręcz otoczoją klejnoty i 4 Rogi w kształcie LIŚCI, gdyż swój diadem Księżnej Woszczyzny złożyła w postaci rzeczonego Krzyża w Krakowie aby po oddaniu go księciu wrocławskiemu Bolesławowi III wywieźć do Sącza. W Sączu jest właśnie DOWÓD tej Chronologii, w postaci POGRYZIONEJ rękojeści sztyleta ze Sfinksem Prawdziców, którego ostrze zajął medyk po dźgnięciu nim Mieszka Bolesławowica - historycznego Hamleta. Gemma jest też Dowodem jako pojemnik na włosy z pośmiertnym profilem Mieszka, która była noszona bardzo długo. Jest to Dodatkowym argumentem, że korona Świętego Cesarstwa Rzymskiego była indyjską koroną Leszka III Wyścigowego DLA PODBOJU CHIN.

Pokłon Trzech Króli w kościele w Skalbmierzu (s. 228-229) był przypisywany Matejce, ale Roger d’Hulst przypisał go Jordaensowi. Ja się z tym nie zgadzam, gdyż obraz jest WĘGIERSKĄ Odpowiedzią na aneksję Wenecji przez Fryderyka I Barbarossę, Ludwika Świętego i Ryszarda Lwie Serce, co ilustruje Pokłon Trzech Króli przed Papieżem we Florencji. Nie wiem tylko kim jest na węgierskim obrazie Murzyn, ale może królem chrześcijańskiej Etiopii, który obiecał królowi węgierskiemu Pomoc w Odzyskaniu Wenecji?

W Modlitewniku Kanclerza Jana Zamoyskiego (s. 184) jest hołd Króla MOSKIEWSKIEGO Daniela Romanowicza (il. I). Ilustracja pochdzi z Koronacji Daniela Romanowicza w Drohiczynie w r. 1253. Daniel klęczy przed Madonną, przy której rolę św. Józefa gra SALUTUJĄCY Batu Chan, zaś Danielowi asystują Bolesław V Wstydliwy i Bela IV. Koronacja Daniela była największym europejskim zjazdem feudalnym w XIII w. toteż musiała być na zamku Prawdziców JADŹWIN jako Imperialnym.

Na tej samej stronie jest Dawid i Goliat (il. 6) jako apoteoza Zwycięstwa Władysława Łokietka nad Królem Polski Henrykiem III Prawym, z zamkamii Mirów i Bobolice w tle – jakby Myszkowscy zostali Margrabiami za oddanie Łokietkowi Gargamella? To świadczy, że Modlitewnik zostal wykonany w Polsce dla Wladyśława Łokietka.

Korona sandomierska należała do Henryka III Prawego, którą ten wcześniej jako Henryk IV Probus ukoronował Rudolfa Habsburga trumienną koroną Bolesława Chrobrego a potem był kanclerzem Czech, żeby jako Król Polski Henryk III Prawy "przegrać" z Tatarami pod Sandomierzem. Bibia Maciejowskiego mówi jednak, że Henryk III Zjednoczył Polskę gromiąc pod Sandomierzem 15 Królów Tatarskich. W Biblii mamy rąbanie przez Pomorców Lelum-Palelum (Filipa II i Aleksandra Wlk) na zamku płockim i zwoływanie przez nich pospolitego ruszenia Mazurów; Nocny atak Pomorców z LATARNIAMI i trąbitami oraz opanowanie paniki przez Hentyka IV; Bitwę pod Sandomierzem i postponowanie 10 królów tatarskich.

Skarbiec Henryka III w GARGAMELLU zagarnął Władysław Łokietek, który posługiwał się koronami Henryka. WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO na str. 221 jest też tak podobny do Jagiełły jak ja do Winstona Churchilla. Jest to twarz z portretu Karola Wielkiego w Luwrze, który wisiał w Parlamencie Paryskim jako ZBAWCA FRANCJI, Kazimierz III Wielki. http://www.wandaluzja.com/?p=p_198&sName=38.-pod-czarnym-krzyzem Jeśli Katarzyna z Lubomirskich Ostrogska wyszła za mąż w r. 1597 (s. 22-23) a na portrecie ma już kilkanaście lat małżeństwa to jako Gdańska Narzeczona (s. 32-33) powinna być SPRZED 1597.

Herma Św. Urszuli (s. 30) z gdańskiego Żarnowca przypomina wrocławską hermę Św. Doroty jako pośmiertny portret rozwiedzionej z królem francuskim Filipem II Augustem Agnieszki Meranki, siostry Świętej Jadwigo Śląskiej. W tym stylu są też praskie hermy Św. Piotra i Św. Pawła, przedstawiające portretowo Bolesława IV Kędzierzawego i Mieszka III Starego, które do Prago mogła przywieść Elżbieta. Ponieważ Hradczan został zniszczony przez Brandenburczyków to Karol Luksemburg, który był władcą Europejskim, musiał się żenić w pałacu Henryka I Brodatego w Strzegomiu.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstancja_wodzis%C5%82 KORONA ŚWIĘTEGO CESARSTWA RZYMSKIEGO

Uważam, że spekulacje na temat księżnej Konstancji Wodzisławskiej są bezprzedmiotowe ze względu na chronologię Henryka IV Probusa. Wychowywał się on na czeskim dworze Przemysła II Ottokara, skąd w 1270 r. wrócił do Wrocławia ze względu na śmierć jego stryja Władysława, regenta księstwa wrocławskiego, po którym DZIEDZICZYŁ. W r. 1271 Henryk poprowadził hufiec wrocławski na pomoc Czechom w wojnie alpejskiej, gdzie otrzymał Pas i Ostrogi – czyli że był Pełnoletni.

Wówczas zaręczył się z księżniczką opolską, która dostała w wianie Wodzisław Śl, o czym powiadomiono papieża Grzegorza X. Henryk musiał zaraz jechać z poselstwem czeskim do Heidelbergu, który od r. 1106 był Cesarską stolicą Niemiec, na czym postanowił zagrać zwycięski Przemysł II. Przysłał on mianowicie pieniądze burgrabiemu, który pieczętował się PSEM, na odbudowę zamku, aby przez to wysunąć swą kandydaturę do Korony Cesarskiej. Burgrabia urządził turniej rycerski, który wygrał Henryk, stając się przez to bohaterem LUDOWYM.

To zainteresowało książąt, którzy Zażywali Bezkrólewia, ale zaniepokoiło ich powstanie Związku Miast Nadreńskich – a gdy do Związku przystąpiła Szwajcaria to Burgrabia, korzystając z ludowej popularności Henryka Wrocławskiego, zwołał Pospolite Ruszenie i, dzięki samobójczej szarży Winkelrieda ROZGROMIŁ SZWACARÓW, co awansowało Burgrabiego na Palatyna.

Ponieważ Kodeks Heidelberski jest sygnowany Lwem Czeskim, Orłem Śląskim, Orłem Białym i Psem to znaczy, że powstał PRZED rokiem 1273. Burgrabia bowiem, zamiast załatwiać Koronę cesarską dla Przemysła sam zechciał się Ukoronować, co dla książąt niemiłe nie było, gdyż woleli mieć nad sobą łapserdaka niż potężnego króla czeskiego. Insygnia koronacyjne były jednak w Norymberdze więc Henryk IV załatwił Palatynowi KORONĘ z Poznania, i stąd Orzeł Biały. Gdy wieziono tą koronę z Poznania do Heidelbergu to margrabia brandenburski zabrał PUDŁO na Koronę, które jest Relikwiarzem Berlińskim.

W ten sposób doszło do Koronacji w ŁATANYM KUBRAKU za kontrybucję szwajcarską PRZECIW Związkowi Nadreńskemu. Gdy Habsburgowie rozgromili Czechów, zabierając im nie tylko Alpy Wschodnie, ale i Bohemię Dunajską, to postanowili spacyfikować Nadrenię. Było jednak za późno i ponieśli klęskę, wobec czego Wilhelm Thal ogłosił Niepodległość Szwajcarii, ale został wygnany i uciekł do Żydów mediolańskich, którzy zmienili mu nazwisko na Tell.

Plany Henryka IV spaliły, gdyż w r. 1277 został pochwycony - prawdopodbnie za poduszczeniem Habsburgów - przez Bolesława Dzikiego, który uwolnił go przy mediacji książat opolskich za Środę i Strzegom. To umożliwiło Niemcom zorganizowanie kolaboratury, która ujawniła się w bitwie pod Suchymi Krutami. Po wystąpieniu przeciw niemu patrycjatu praskiego, który otworzył bramy Brandenburczykom, podjął walkę o Koronę polską, pamiątką czego jest korona SANDOMIERSKA.

Kodeks Heidelberski Henryka IV Probusa jest prawdopodbnie dziłem jego żony Konstancji, która była jego sekretarzem. Przedstawia on nie 170 Książat Niemieckich, ale Henryka w różnych sytuacjach, namalowanego przez Konstncję.

ZJEDNOCZENIE POLSKI ZA 37 TYSIĘCY DZIEWIC

Kodeks Maciejowskiego, który jest ikonograficznie i militarialistycznie BEZCENNY, przedstawia wydarzenia z lat 1287-90. Konstancja Wdzisławicka budzi Henryka IV Probusa i czyta mu Doniesienie o okupacji Mazowsza przez Pomorców. Zabitym Królem Mazowieckim był Ziemomysł Kujawski, namiestnik Mazowsza Lewobrzeżnego, zaś Ziemowit Dobrzyński jako namiestnik Mazowsza Prawobrzeżnego UCIEKŁ. Konstncja błaga Henryka, żeby Pomógł Mazowszu a gdzy ten ociaga się to mówi, że miała SEN w którym Chrystus wyslał ją na Mazowsze więc Henryk Ogłasza Wyprawę.

Agresorami byliby Mściwoj II z Gdańska i Bogusław IV ze Szczecina, a o tym że byli wspierani przez Krzyżaków i Brandenburczyków świadczy Nocny Atak Pomorców z LATARNIAMI; panikę opanował Henryk IV. Na zamku płockim Ślązacy zastają trupy po których łażą szczury - najeźdzcy porąbali złote posagi Lemum-Palelum: Filipa II i Aleksandra Wlk.

Na skutek tej klęski Bogusław IV musiał oddać Szczecin młodszemu bratu Ottonowi i wycofać się do Wołogoszczy a Mściwoj utrzymał się dzięki sojuszowi z Wielkopolską. Henryk IV udaje się z Płocka do Gniezna, które zdobywa przy pomocy KATAPULT, gdzie koronuje się na Króla Polski, Henryka III Prawego.

Potem jest oblężenie jakiegoś miasta, którego król podżega do Obrony, ale potem Ucieka i zostaje ujęty, postrzyżony Na Polaka i OŚLEPIONY. Tym Oślepionym Królem, co Nie Uznał Koronacji Henryka, zdaje się być Leszek Czarny, który Nosił Się po niemiecku. Brat Leszka Władysław Łokietek sprowadził jednak na pomoc Lwa Danielowicza, który odbił Kraków, ale Henryk go wkrótce odzyskał.


Szymon Kazimierski, BOSKIE I CESARSKIE – Ksiądz Marcin Baryczka, wikariusz katedry krakowskiej poniósł śmierć męczeńską, bo ośmielił się GROZIĆ królowi za niemoralne prowadzenie się. Mówił królowi, że przeciw niemu jest już sporządzony dekret ekskomuniki za bezskuteczne napomnia. Dodatkowo oskarżył króla o bezprawne pobieranie danin ze wsi biskupich. Ksiądz Baryczka został jednak wepchnięty pod lód; Tajne Historie Świata, 4/2013, s. 5-6

Pod ilustracją czytamy: „Prawdopodobnie prawdziwy wizerunek Kazimierza Wielkiego na zworniku sklepienia bazyliki w Wiślicy, ufundowanej przez Kazimierza.” Nie jest to BAZYLIKA tylko halowy kościół kolumnowy ze szkolnym Błędem, bo SYMETRYCZNY. Znaczy to, że ów Błąd WYMUSIŁA fundatorka, która sportretowała się jako Becząca Baba zwana Madonną Łokietkową, która z Władysławem III nie miała jednak nic wspólnego, gdyż kościół jest Pamiątką zamordowania Kazimierza II przez Lisów z Częstochowy a Kazimierz III na nim się tylko Podpisał. Kazimierz III Wielki kościołów NIE BUDOWAŁ i nie zezwlał na ich budowanie, ale dekastelizował i odnawiał stare. Nie musimy szukać Podobieństwa tego króla na zwornikach, gdyż zachowały się 2 jego portrety Direra Dziada, w tym w Luwrze jako Karola Wielkiego, który jako Zbawca Francji wisiał w parlamencie paryskim. Twarz na tym zworniku jest całkowicie RÓŻNA od Uśmiechniętego Kazimierza na zworniku wawelskim, który jest Kazimierzem II, podobnym do Dumy Niemiec na hermie Karola Wlk, od której Czarnych Orłów ma pochodzić Niemecki Jastrząb.

Ja odnosiłem tą Dumę Niemiec z perkatym nosem – Karol Wlk miał nos grecki przypłaszczony – do króla niemieckiego Karola Dolnolotaryńskiego, obalonego przez Ottona III i Bolesława Chrobrego atakiem ze Gniezna-Szczecina, ale herma ta zdaje się być PÓŹNIEJSZĄ od hermy Św. Zygmunta w Płocku jako portretu w Koronie Bolesława II. Czesi zestawili hermę płocką z sarkofagiem Św. Zygmunta w St. Maurice w zachodniej Szwajcarii jako złupionym w Osieku sarkofagiem Bolesława II Śmiałego, gdyż podpisała się na nim synowa Bolesława II, księżna Wołoska Anastazja Bolesławowicowa – co kwalifikuje tą Dumę Niemiec na Kazimierza II a złotnika na WĘGRA.

SzK stawia pytanie, W JAKI SPOSÓB KAZIMIERZ III STAŁ SIĘ WIELKIM? Kazimierz III jednak wcale nie UCIEKŁ spod Płowiec do Jakiegoś Zamku tylko po I fazie bitwy, gdy wiadomo było, że Polacy jej NIE PRZEGRAJĄ, Łokietek kazał mu poprowadzić hufiec halicki do Halicza, żeby wymordować rycerzy halickich, którzy NIE STAWILI SIĘ. W r. 1341 była zaś bitwa pod Lublinem, w której zginął Chan tatarski a zbuntowany książę halicki dostał się do niewoli.

Zamordowanie księdza Baryczki była formą walki o Suwerenność w sojuszu z Luksemburgami i Andegawenami węgierskimi, którzy robili TO SAMO.

 
 
« powrót|drukuj